Facebook Twitter
gastrochick.com

Ý Tưởng Trang Trí Bánh Cho Bánh Trông Tuyệt Vời

Đăng trên Tháng Sáu 28, 2023 bởi Rickey Harvey

Bạn không cần phải là một nhà trang trí bánh chuyên nghiệp để làm bánh sinh nhật tuyệt vời. Dưới đây là một vài gợi ý trang trí bánh để hỗ trợ bạn làm cho bánh của bạn thêm đặc biệt mà không yêu cầu kỹ năng trang trí bánh đặc biệt.

Đầu tiên, xác định một phong cách cho bánh. Nếu chiếc bánh dành cho một người trưởng thành, bạn có biết những sở thích, sở thích hay sở thích của người sinh nhật không? Ví dụ, nếu cá nhân thích câu cá, hãy tạo một chiếc bánh chủ đề câu cá. Nếu cá nhân thích chơi gôn, hãy tạo một chiếc bánh chủ đề golf. Nếu họ thích chơi guitar của bạn, tạo ra một chiếc bánh guitar.

Bạn cũng có thể cũng có thể làm cho chủ đề bánh phù hợp với nghề nghiệp của họ. Chẳng hạn, đối với một người vận chuyển thư, hãy tạo một chiếc bánh chủ đề thư hoặc cho một thợ mộc, hãy tạo một chiếc bánh chủ đề thợ mộc.

Nếu bạn đang tạo ra một chiếc bánh cho một đứa trẻ, hãy sở hữu nó phù hợp với chủ đề của bữa tiệc hoặc nhân vật yêu thích của trẻ em, sự quan tâm cũng như thể thao.

Bạn có được ý tưởng, chỉ cần nỗ lực để làm cho chiếc bánh trở nên đặc biệt cho người sinh nhật bằng cách thể hiện nó phù hợp với sở thích hoặc sở thích của họ.

Một ý tưởng trang trí bánh khá đơn giản để làm những chiếc bánh chủ đề này sẽ là mua bánh toppers phù hợp với chủ đề của bạn để đặt cùng với bánh của bạn. Chúng có thể được tìm thấy trong một loạt các giống. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tạo một chiếc bánh chủ đề nhất định mà bạn không thể tìm kiếm một chiếc bánh topper để bổ sung, hãy thử phần thu nhỏ của bất kỳ sở thích hoặc cửa hàng thủ công nào.

Đối với các ví dụ ở trên, bạn có thể mua những thứ như thanh ruồi thu nhỏ và lưới cho bánh câu cá, túi golf thu nhỏ và các câu lạc bộ cho bánh chủ đề golf và guitar thu nhỏ cho bánh guitar của bạn. Sau đó, bạn có thể đặt chúng cùng với bánh của bạn. Đối với một chiếc bánh chủ đề thư, hãy mua các hộp thư thu nhỏ và làm ít thư từ kho thẻ mà bạn dán và đặt chúng ở phía trên và hai bên của bánh của một người. Đối với bánh chủ đề thợ mộc, đặt cưa thu nhỏ cùng với các công cụ khác ở đầu hoặc ở hai bên của bánh.

Đây chỉ đơn giản là một số ví dụ. Các ý tưởng thực sự là vô tận, nhưng hy vọng nó đã giúp bạn thực sự bắt đầu suy nghĩ về những ý tưởng trang trí bánh khác nhau và độc đáo sẽ làm cho một chiếc bánh khác mà bạn làm thêm đặc biệt.