Facebook Twitter
gastrochick.com

Nấu ăn Với Sức Mạnh Của Mặt Trời

Đăng trên Tháng Hai 3, 2024 bởi Rickey Harvey

Nhiều người hiểu ý tưởng về năng lượng mặt trời thụ động để sưởi ấm ngôi nhà. Ít nhận ra nó có thể được tìm thấy để nấu thức ăn và khử trùng nước.

Một lò nướng năng lượng mặt trời hầu như là những gì nó xuất hiện. Nó thực sự được sử dụng để nấu thức ăn và khử trùng nước. Rất nhiều người thậm chí không hiểu họ tồn tại, tuy nhiên họ là một cách tốt để nấu ăn từ cả quan điểm kinh tế và hiệu quả.

Ý tưởng cơ bản với nấu ăn năng lượng mặt trời sẽ là phát triển một hộp như cấu trúc mà ánh sáng mặt trời nóng hơn đáng kể. Đối với những người đã ngồi trong một chiếc ô tô trong giờ cao điểm trong suốt mùa hè, bạn hiểu ánh sáng mặt trời có thể tạo ra nhiều nhiệt. Thay vì nấu cho bạn trong một chiếc ô tô, một lò nướng năng lượng mặt trời nhắm vào thực phẩm.

Vì vậy, làm thế nào để chúng ta nấu ăn với nó? Cấu trúc hộp được thiết lập với các tấm tối và được phủ bằng một chiếc kính hoặc nhựa rõ ràng sau khi chậu và thức ăn hoặc nước đã được chèn vào. Cấu trúc được niêm phong. Tương tự như một chiếc ô tô, ánh sáng mặt trời đập qua đỉnh rõ ràng và làm nóng bên trong hộp. Bởi vì nhiệt tăng lên, nó nấu những thứ bên trong. Vâng, nó tạo ra nhiều nhiệt để hoàn thành công việc. Nó thực sự đơn giản như vậy.

Có ba hình thức chung của lò nướng năng lượng mặt trời. Một hộp năng lượng mặt trời hoạt động như được mô tả trong đoạn cuối. Một lò nướng sử dụng các bề mặt phản chiếu để nhắm mục tiêu ánh sáng mặt trời trên nồi để tạo nhiệt và nấu vật liệu bên trong. Một phiên bản parabol được tạo ra để tập trung ánh sáng mặt trời vào đáy của một khu vực lõm nơi đặt chậu. Bạn có thể tìm thấy các biến thể của ba hình thức, nhưng tất cả các thiết kế nấu ăn năng lượng mặt trời bắt nguồn từ các hình thức cơ bản này.

Mặc dù nấu ăn với ánh sáng mặt trời thực sự là một niềm vui và hiệu quả, rất nhiều người sẽ không áp dụng nó trong nhà của họ do các vấn đề thiết kế rõ ràng. Tại một cabin hoặc khi cắm trại, tuy nhiên, đây là một giải pháp hoàn hảo.